KRÁĽOVSKÝ MARATÓN TRASA 50 KM

KRÁĽOVSKÝ MTB MARATÓN 50 KM

DĹŽKA TRASY – 52 KM / PREVÝŠENIE – 1650 M

ZNAČENIE TRATE / COURSE MARKING

28 KM TRAŤ

50 KM TRAŤ

90 KM TRAŤ