KRÁĽOVSKÝ MARATÓN TRASA 28 KM

KRÁĽOVSKÝ MTB MARATÓN TRASA 28 KM

DĹŽKA TRASY – 28 KM / PREVÝŠENIE – 650 M

ZNAČENIE TRATE / COURSE MARKING

28 KM TRAŤ

50 KM TRAŤ

90 KM TRAŤ