KRÁĽOVSKÝ MARATÓN TRASA 90 KM

KRÁĽOVSKÝ MTB MARATÓN TRASA 90 KM

DĹŽKA TRASY – 86 KM / PREVÝŠENIE – 2800 M

ZNAČENIE TRATE / COURSE MARKING

28 KM TRAŤ

50 KM TRAŤ

100 KM TRAŤ