KRÁĽOVSKÝ MARATÓN TRASA 100 KM

KRÁĽOVSKÝ MTB MARATÓN TRASA 100 KM

DĹŽKA TRASY – 96 KM / PREVÝŠENIE – 3250 M

ZNAČENIE TRATE / COURSE MARKING

28 KM TRAŤ

50 KM TRAŤ

100 KM TRAŤ